Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/gronalanken.nu/httpdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258
GRÖNA LÄNKEN - Gröna Länken

Sju skäl till Gröna länken

Rätt trafik på rätt plats

Trafik som inte ska in till Stockholms innerstad ska inte behöva köra genom stan. Gröna länken skulle lämna plats för kollektivtrafik, cyklar och de varutransporter som måste in i city samtidigt som vi får bättre kapacitet att hantera trängsel.

Möjliggör pendling i hela regionen

I dag tvingas trafiken in i stadskärnan för att ta sig till den andra sidan av regionen. Det leder bland annat till att kollektivtrafiken får köa in till Slussen. Gröna länken skulle avlasta Södra länken, Söderleden, Klarastrandsleden, Centralbron och Essingeleden. Det skulle spara tid för alla som pendlar.

Stockholmarna pendlar mer än de har semester

Stockholmarna ägnar i dag mer tid åt pendling än att ha semester. I snitt går ca 6 veckor om året av stockholmarnas tid åt till pendling. Det är fullt på vägarna, i bussar och tåg samtidigt som regionen växer med nästan 40 000 människor varje år. Det gör att vi måste förbättra kapaciteten för kollektivtrafiken, på våra cykelbanor och på vägarna.

Gröna länken skulle stärka kollektivtrafiken

Utöver bussar finns också möjlighet att bygga spår genom Gröna länken. Det skulle bland annat innebära att Tvärbanan kan förlängas och att fler människor har möjlighet att resa kollektivt. Beräkningar visar att hälften av all trafik, inklusive gods- och övrig yrkestrafiken som går genom tunneln, skulle vara kollektivtrafik.

Nästa generations teknik binder ihop Stockholm

Den tekniska utvecklingen går snabbt. Elbilarna är redan här, elvägar är på gång och självkörande fordon kommer snart att synas på gatorna. Gröna länken skulle redan från början vara byggd för nästa generations hållbara lösningar.

Gröna länken ger trevligare stadsmiljö

Gröna länken skulle avlasta innerstaden på biltrafik. Det skulle möjliggöra att gatorna lämnas fria för cyklar och fotgängare men också förbättringar av stadsmiljön som uteserveringar och utvecklad handel.

En komplett ringled ger fördelar för miljön

Gröna länken skulle förkorta 70 000 av stockholmarnas resor varje dag. Kortare resvägar ger lägre miljöpåverkan. Trafiken på gator som Kungsgatan, Odengatan och Karlavägen skulle kraftigt minska.

Så här är det tänkt - två alternativ

8A776AA0-50DC-4AC5-8A41-61F604E0DFEC

Tycker du att Stockholm behöver en östlig förbindelse?

Snart börjar röstningen

På gång

Vår filmer
Senaste nytt från Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#12) deprecate_post_aggregated_fields_for_attachement is deprecated for versions v3.3 and higher
Type: OAuthException
Code: 12
Click here to Troubleshoot.

Fakta i frågan

Vad är Gröna länken?

Gröna länken eller Östlig förbindelse är den sista pusselbiten som saknas av en komplett ringled runt Stockholms innerstad. Gröna Länken binder samman Norra länken med Södra länken mellan Sickla och Norra Djurgårdsstaden och gör det möjligt att åka mellan länshalvorna öster om staden. I dag är Skeppsbron Stockholms östligaste förbindelse.

Läs mer:
• Gröna länken, sänktunnel, kunskapsunderlag 2016
• Östlig förbindelse kombinerat med Spårväg 2016

 

Vad kostar Gröna länken?

Enligt Trafikverkets beräkningar skulle Gröna länken kosta 17,7 miljarder kronor att bygga. Att inkludera spårväg kostar ytterligare 2,7 miljarder kronor.

Regeringen beslutade den i maj 2018 att avsluta Trafikverkets arbete med Östlig förbindelse eftersom man inte anser att berörda kommuner bidrar med tillräckligt stor andel av kostnaden.

Läs mer:
• Sverigeförhandlingens slutrapport
• Nationell infrastrukturplan 2018-2029
• OPS-lösning för Östlig förbindelse?

Hur förbättras arbetsmarknaden av Gröna länken?

Stockholmsregionen har en obalans vad gäller arbetsplatser mellan de norra och södra delarna. Det gör det svårt att ta uppdrag eller arbeten på andra sidan staden. Gröna länken skulle förkorta 70 000 resor varje dag och spara in 4 660 000 personrestimmar per år. I dag lägger en genomsnittlig pendlare i Stockholm över sex veckor om året på pendling. 

Läs mer:
• Utredning Kollektivtrafik SLL 2016
• PM Spårväg kombinerad med Gröna länken
• Bygg färdigt ringen runt Stockholm, Stockholms Handelskammare 2016:7
• En komplett ringled runt Stockholm, Stockholms Handelskammare 2014:6

Hur skulle Gröna länken påverka trafiken?

I dag är sex av tio fordon på gatorna i Stockholms innerstad genomfartstrafik eftersom det saknas alternativ för att åka runt staden, även för godstrafiken. Med Gröna länken beräknas trafiken minska på Kungsgatan och Odengatan med 25%, på Karlavägen med hela 60% och på Södermalm och Kungsholmen med 20%. Mindre trafik ger mer plats för bussar, cykel och övrig utveckling av stadsmiljön i innerstaden. Trycket på Essingeleden och Södra länken skulle minska och tung trafik behöver inte ta vägen via Centralbron.

Läs mer:
• Cykelmöjligheter i Östlig förbindelse 2017
• Bygg färdigt ringen runt Stockholm, Stockholms Handelskammare 2016:7
• En komplett ringled runt Stockholm, Stockholms Handelskammare 2014:6

Hur påverkas kollektivtrafiken?


Kollektivtrafiken i innerstaden är i dag överbelastad. Det saknas tvärförbindelser som avlastar T-centralen, Slussen och Gullmarsplan där resenärerna byter linje eller trafikslag. I Gröna länken föreslås ett prioriterat körfält för busstrafik, med direktbussar som skulle minska antalet byten och ge betydande restidsminskningar vilket är nödvändigt för att öka kollektivtrafikens andel av resandet. En förlängning av tvärbanan genom Gröna Länken skulle maximera kollektivtrafiken genom tunneln.

Läs mer:
• Utredning Kollektivtrafik SLL 2016
• Östlig förbindelse – Trafikanalys och nyttor 2016
• En komplett ringled runt Stockholm, Stockholms Handelskammare 2014:6
• Bygg färdigt ringen runt Stockholm, Stockholms Handelskammare 2016:7

Hur miljövänlig är Gröna länken?

Gröna länken blir en viktig del i omställningen till hållbara transportsystem med klimatneutral infrastruktur. Gröna länken kan byggas för en fossilbränslefri fordonsflotta, med utbyggd kollektivtrafik och elektrifierade vägbanor även för godstrafiken. Regionens befolkningstillväxt och de stora förändringar digitaliseringen i samhället, kräver klimatsmarta tekniklösningar.

Läs mer:
• Självkörande bilar i Östlig förbindelse 2017 
• Smart City Sweden Sustainable Solutions
• Drive Sweden – hållbar mobilitet
• Forum för transportinnovation
• Trafikverkets arbete med Gröna korridorer 

Hur påverkar tunnelbygget Djurgården?

Gröna Länken gör ingen åverkan på Nationalstadsparken. Tunneln kommer att gå under Kvarnholmen/Saltsjön, Djurgården och Gärdet.

Genom att leda trafiken i tunneln tar vi ett steg mot hållbarare transportvägar för både gods- och persontrafik. Att leda bort trafiken från staden stödjer också Djurgårdens vision om en bilfri ö.

Läs mer:
• Trafikstudier Saltsjötunneln Kunskapsunderlag 2014
• Saltsjötunneln, Kunskapsunderlag 2016
• Österleden, sänktunnel kunskapsunderlag 2016

Hur ser tidsplanen ut?

Om Trafikverket ges möjlighet att fortsätta sitt arbete skulle byggstart kunna ske tidigast 2022 och Gröna länken öppnas för trafik tidigast 2031. Sedan den 31 maj 2018 har regeringen dock avbrutit Trafikverkets arbete. 

Läs mer
• Trafikverkets tidplan 

Diskuterad i 90 år

Redan 1928 fanns en ringled runt Stockholms innerstad med i stadens generalplan. Behovet kvarstod och ringleden fanns med i Dennispaketet på 1990-talet. År 2005 påbörjade Trafikverket en förstudie över hur innerstadstrafiken kunde avlastas och framkomligheten mellan Stockholms södra och norra delar förbättras. I 2014 års nationella plan för transportinfrastrukturen avsatte den borgerliga regeringen två miljarder för Östlig förbindelse, men gav Sverigeförhandlingen i uppdrag att ta fram finansieringslösningar. Den rödgröna regeringen strök i 2018 års nationella plan för transportinfrastrukturen finansieringen och arbetet med Östlig förbindelse avslutades. 

Läs mer:
• Nationell infrastrukturplan 2018-2029
• Sverigeförhandlingens slutrapport
• Sll:s medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring Gröna länken 2015
• Underlag till Sverigeförhandlingen mars 2015
• Nationell transportplan 2014-2025
• Åtgärdsvalsstudie 2013
• Karta generalplanen från 1928

Hur påverkar Gröna Länken stadsutvecklingen?

Den expansiva stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden och i Nacka påverkas av Gröna Länkens sträckning liksom den pågående tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Trafikverket har tidigare aviserat att nya markreservat måste pekas ut för att inte hämma stadsutvecklingen eller försvåra för byggandet av Gröna länken. 

Läs mer:
• Nya tunnelbanan till Nacka
• Samrådsredogörelse Stockholm och Nacka kommuner 2017
• Samrådsunderlag Stockholm och Nacka kommuner 2016

Vad säger Stockholmarna?

Både trafik och kollektivtrafik är så opålitliga att tidsplanera nu att jag inte vågar använda dem, mitt jobb kräver att jag vet att jag är på plats i tid och en dålig trafikdag kan det ta 30 minuter längre än det borde. Nu kör jag moped som är godkänd för cykelbanor - även vintertid. Det tar längre tid, men det finns inget bättre sätt om jag inte vill riskera att fastna i kön.

Patrikstockholmare
Patrik Bergman Sollentuna

Jag kände mig tvungen att byta jobb från norrort när vi flyttade ut till Nacka. Vardagen blev ohållbar och det var svårt, näst intill omöjligt att att passa tider för att hämta på dagis. Det var otroligt frustrerande att sitta på Essingeleden i köer varje dag. Jag tror en österled skulle öka möjligheterna för alla stockholmare att bli mer flexibla och trygga i val av arbetsplats på ett hållbart sätt!

Susanne
Susanne Vennerstrand Saltsjöbaden

Pendla mellan Saltsjö-Boo och Frihamnen är ett tärningsspel. Två timmar är inget ovanligt. Vi kan omöjligt båda vara pendlare (min fru och jag). Jag får helt enkelt stanna hemma för att inte vardagen ska rasa ihop fullständigt. Frågan är om det inte hade gått smidigare att pendla från Gotland. Känns som man bor på en ö. Uppsidan med pendlingsmonstret är att barnen lär sig laga mat själva. Synd bara att de inte tar disken. Småstäderna Malmö och Göteborg har ju ringleder. I Stockholm verkar det vara en omöjlighet.

IMG_0060
Tor Norinder Saltsjö-Boo
Vi saknar verkligen en fungerande ringled i Stockholm. Just nu tillbringar vi så många onödiga timmar i våra bilar, tid som varken vi, våra kunder eller miljön vill betala för. Vi behöver en östlig förbindelse.
Åkare
Dennis Bergkvist Företagare inom åkeribranschen

Grönalänken.nu är ett initiativ från Stockholms Handelskammare. Har du frågor? Hör av dig till oss på: gronalanken@chamber.se